Petra Roubalová | Mezičas

Název projektu: Mezičas
Lokace: Brno, Česká republika
Rok fotorealizace: 2012
Autorka knihy: Marie Štindlová
Design/vyfoceno pro: Petra Roubalová

Kniha Mezičas sestává z fotografii, textů a kreseb Marie Štindlové, které vytvořila během svého pobytu v Japonsku. Fotografie, na kterých se zdánlivě nic neděje, texty – spíš výkřiky vyrtžené z cestovního deníku, bez jakékoliv informační
hodnoty, a podobně nejasné kresby, dávají dohromady atmosféru, kterou Marie v Japonsku hledala a našla. Petra interpretuje její materiály skrze svou představu o Japonsku a své výklady Mariiných prací. Na pečlivě vybraných papírech tak vzniká dialog mezi dvěma tvrdohlavými dívkami o jedné snové cestě. Kniha je rozdělena do sedmi oddílů, podle navštívených míst. Ty jsou uvedeny svými jmény v Japonštině a grafickým znázorněním, kde na trase se místo nachází.