LIGHT UPGRADE | EVA EISLER

Název projektu: Eva Eisler –  MANIFEST
Lokace: Colloredo-Mansfeld palác, Česká republika
Rok fotorealizace: 2018
Autorka/vyfoceno pro: Eva Eisler

 

„Mým dnešním snem je, aby se svět zpomalil, abychom jeho nerostné suroviny těžili s mírou a rozumem a věnovali větší úsilí na vývoj v oblasti obnovitelných energií, recyklaci a rekonstrukci toho co již existuje a soustředili se na nezbytné a potřebné tam, kde se ho nedostává.“
Eva Eisler

Instalace LIGHT UPGRADE Evy Eisler šperkařky, designérky a vedoucí Ateliéru K. O. V. UMPRUM, je založena na principech nalézání a povýšení, ale také materiálové i tvarové apropriace a reinterpretace uměleckých forem minulosti. Pro umělkyni je důležité vnímání současnosti jako průsečíku minulosti a budoucnosti.

Tvorba Evy Eisler byla dosud charakteristická tvarovým minimalismem, ušlechtilými materiály a jejich zpracováním potlačujícím osobní rukopis. V aktuální instalaci však Eisler vykročila po nové linii navazující zčásti na její Ready-made období, avšak nesoucí jiná poselství. Krédem umělkyně, jejíž oeuvre je rozevřené do širokého spektra uměleckých projevů od drobných prací po konceptuální objektovou instalaci, je především tvorba s ekologickým zřetelem. Svá díla komponuje tak, aby byla dále rozebíratelná a recyklovatelná.

V souladu s těmito principy se rozhodla povýšit nalezený, již dříve použitý a nyní odložený materiál. Jelikož celý život pracuje s přírodními nebo z přírody odvozenými surovinami, přišla na řadu myšlenka zabývat se jejich limity. Umělkyně apeluje na své okolí, aby nebylo lhostejné a podřídilo svůj život racionálnímu a šetrnému zacházení se zdroji v protikladu ke konzumerismu, jenž je průvodním jevem rychle a překotně se rozvíjející společnosti.

LIGHT UPGRADE sestává z monumentálního objektu zavěšeného v prostoru, jehož bází je nalezený kus surového železa, traverza, z níž ční dráty a kovové pruty. Eisler mu dává další šanci, přičemž jeho povrch nově opracovala a doplnila neony. Vedle toho ji nutkavě lákalo tento objekt vystavit ve společnosti objektů inspirovaných prehistorií.

Plastiky vytvarované z hutního skla, prezentované tradičně ve vitríně jako významotvorném muzejním prvku, na první pohled vytváří nesourodé partnerství. Jde o referenci k dávné minulosti, kterou poznáváme pouze z útržků dochovaných artefaktů. Pravěcí lidé byli zcela odlišní, dokonale spojení s přírodou, která určovala, v protikladu k současnosti, jejich životy.

Stejně, jako bylo potřeba pravěké sošky nejen nalézt, ale také se je pokusit zpětně interpretovat v kontextu dosud známých informací, aby byl doceněn jejich význam, totéž je potřeba dělat i u jiných, novějších materiálů.

V neposlední řadě jedním z klíčů interpretace nové instalace Evy Eisler je do češtiny nepřeložitelný název. LIGHT UPGRADE vytváří konotace nejen na světlo v přeneseném, téměř biblickém významu, nesoucí poznání, ale také na lehkost a nadsázku. Pojem upgrade lze překládat jako zdokonalení nebo aktualizace. (Martin Vaněk)