KONCEPT OBÁLEK EDICE | PUDIL FOUNDATION

Název projektu: Koncepce obálek nové knižní edice “České umění”
Lokace: Praha Česká republika
Rok fotorealizace: 2016
Grafický návrh publikace: Studio Najbrt
Vyfoceno pro: The Pudil Family Foundation

Návrh titulních fotografií pro přebaly nové knižní edice “České umění” pracuje se třemi základními pojmy: umělecké dílo; měřítko; reálie. Chápeme vybrané autory edice a jejich práce jako díla vznikající ve specifické době, s vlastním programem a v dobově neopakovatelném kontextu. Pokusu reflektovat jejich práci prostřednictvím knižní edice pak rozumíme ponejvíce jako procesu, který práci autorů pojímá kontextuálně, ale i s logickým časovým odstupem. Kniha navíc není galerií.
Zvoleným přístupem se vymezujeme pojetí galerie pod pojmem „bílé kostky“, který je obecně v teorii současného umění silně relativizován. Rozhodli jsme se proto galerii opustit a vybraná díla „poměřit“ se současnými lokálními reáliemi.