Václav Krůček | …durée

Název projektu: …durée
Lokace: Galerie Kvalitář, Praha, Česká republika
Year: 2016
Vyfoceno pro: Kvalitář

Objekt svým obrazem. …durée [trvání, prožívaný čas, (trvání zcela čisté, trvání neustálé změny – Henri Bergson)] 
Václav Krůček, absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, ve své tvorbě zkoumá strukturu povrchů ve vztahu k iluzi obrazu. Odkaz střídmosti, redukce a přímého vyjádření čistě vizuálními prostředky se stal základní myšlenkou Krůčkova výtvarného programu. Jeho součástí je snaha o překonání zobrazující funkce tradičního obrazu, o překročení limitů malby – vytvářející většinou iluzi na ploše – ve prospěch určitého zpřítomnění, vyvolaného konkrétním optickým jevem. Od počátku devadesátých let pracuje Krůček s bílými mřížkami a sítěmi předsazenými před bílou stěnu. Dovolují mu vytvářet aktivní meziprostor, ve kterém světla, stíny a barevné reflexe plynou, trvají. Prefabrikované mřížky, na kterých je aplikována akrylová barva, jsou modifikovány prostřiháváním a ohýbáním. Výsledkem je však teprve jejich vztah s bílou stěnou. Vytvořený „obraz“ pak není jednoznačný ve své emblematičnosti, ale rozlišující ve svém trvání.