Stezka odvahy | CULBURB

Název projektu: Stezka odvahy (intervence ve veřejném prostoru, Psáry – Dolní Jirčany)
Rok realizace: 2012
Autoři: Matej Al-Ali, Petr Dub, Tomáš Moravec
Vyfoceno pro: Culburb.eu

Stezka odvahy konkrétně sestává ze třinácti zastavení lokalizovaných v běžné zástavbě obce, přičemž její podoba vychází z klasického formátu naučných stezek. Jednotlivá zastavení však nepopisují historické pamětihodnosti či přírodní úkazy, jelikož ty v daném místě jednoduše chybí. Informační panely naproti tomu opisují místní dispozice „typického městského satelitu“ a prostřednictvím nevšedního způsobu zveřejnění citací vybraných textů z teorie současného urbanismu či situačních analýz reflektují vývoj suburbanizace v ČR po roce 1989. Svou formou stezka zprostředkovává střet dvou prakticky oddělených světů – reality všedních dní obyvatel obce a provozu odborné urbanistické teorie. Z obce se tak stalo „živé muzeum“ a galerie zároveň, přičemž stezku lze s ohledem na její charakter modelově přenést na jakékoli obdobné místo.