PETR DUB | SMĚNA

Název projektu: Petr Dub – Směna
Lokace: Brno, Česká republika
Rok: 2012
Autor/vyfoceno pro: Petr Dub

Po formální stránce je Směna reakcí na nevšední nabídku vedení nejmenovaného veřejného domu v centru Prahy k realizaci výstavního projektu pro jeden z firemních nevěstinců v Holešovické tržnici. Tuto problematickou a hraniční situaci jsme se v autorské dvojici se Zdeňkem Porcalem rozhodli pejorativně neodmítnout a integrovat ji do společného cyklu Reframed. Předmětem díla je výroba cyklu složeného z dvanácti objektů o standardizované velikosti 100 x 12 x 12 cm. Očíslované a zdokumentované objekty budou nainstalovány přímo do konkrétních pokojů zaměstnankyň veřejného domu, a to s ohledem na dispoziční řešení jednotlivých interiérů. Ženy nabízející své služby v jednotlivých pokojích budou mít možnost do určitého termínu (po dobu konání intervence) bezplatně věnovat umělecké dílo jakémukoli zákazníkovi, který bude jejich návštěvníkem, přičemž motiv nebo důvod tohoto daru bude čistě rozhodnutím konkrétní dívky. Dvanáct fragmentů jediného díla se tímto způsobem postupně zdarma rozdá víceméně náhodným klíčem bez další autorské kontroly…