PETER DEMEK | OBJEKT, NÁSTROJ A JÁ

Lokace: Galerie Idustra, Brno, Česká republika
Rok realizace: 2019
Autor/vyfoceno pro: Peter Demek

“Ve volné sochařské tvorbě Demek užívá převážně kov jako médium, většinou jde o povrchově upravovanou ocel, z níž vytváří monumentální objekty, přičemž tato monumentalita spočívá v jeho velkorysé a perfekcionistické práci s hmotou,
jíž se podřizuje, smyslově ji vnímá, vytváří z ní tvarově minimalistické kompozice, jež jsou pocitově těžké nebo lépe tíživé. Subtilnost tvaru není pro umělce zajímavá, pracuje s rozmáchlými gesty i v případě drobnějších prací. Demek se zabývá hmotou, jejím charakterem, vztahem geometrických struktur a to vše zkoumá z hlediska temporálnosti a vztahu k člověku. Ne náhodou jej nejvíce v poslední době zajímají nástroje, s nimiž lze něco utvořit, které lze na něco použít. Při svých vernisážích již od roku 2011 užívá též performance, kdy tzv. „aktivizuje“ objekt tím, že s ním manipuluje a vytváří vztah objektu/nástroje a umělce/uživatele. V jeho přístupu je obsažena v pozitivním smyslu zemitost, která odkazuje k základním principům fyzického vnímání hmoty.

Výstava Petera Demka v Galerii Industra s příznačným názvem „The Object, The Tool and I“ je prezentací šestice monumentálních i drobnějších děl vzniklých speciálně pro tuto příležitost. Jedná se o hutnou syntézu Demkova současného přístupu k soše pohybující se daleko za hranicí jejího klasického pojetí jako statického objektu. Své ocelové skulptury Demek považuje za pouhé stavby, matrice, které je nutné uvést do chodu, oživit je. Výstava je tak příležitostí k tomu, aby se objekt, nástroj a umělec stali jedním komplexním uměleckým díle.” (Martin Vaněk, kurátor výstavy)