JIŘÍ DAVID & MILAN SALÁK | KVALITÁŘ

Název projektu: Jiří David & Milan Salák
Lokace: Galerie Kvalitář, Praha, Česká republika
Rok fotorealizace: 2016
Vyfoceno pro: Kvalitář

Výsledná výstava funguje na podobných principech jako výběr jejího názvu popsaný v anekdotě o nákupu románu s biografickými prvky ze života Paula Gauguina Urozený divoch. Sjednocuje impulsivní volby, často učiněné do absolutního protikladu k původním představám a s do detailu promyšlenými jednotlivostmi možného výkladu děl i vazeb mezi nimi. Původní poměrně rigidní koncepce počítala s představou vystavit v galerii komerčního charakteru formou retrospektivní výstavy do detailu přesně znovu vytvořené nejrespektovanější a zároveň ekonomicky nejlépe zhodnocené práce obou umělců coby malby na stěně. Tedy média se svoji nezpochybnitelnou kvalitou i hodnotou, přesto svou nepřenositelností zbaveného možnosti komoditního využití a odsouzeného k zániku s koncem výstavy. (Z textu autorů výstavy)