Milan Houser | Brambory

Název projektu: Brambory
Lokace: Brno, Česká republika
Rok fotorealizace: 2015
Autor/klient: Milan Houser

WIKI říká: Brambory byly do Čech přineseny pruskými vojáky za tzv. bramborové války o dědictví bavorské (1778 až 1779). Podle Antonína Frinty jde o sorabismus, přejímku z dolnolužické srbštiny. Ačkoliv dolnolužičtí Srbové sami užívají názvy kulka, knydel, knydla nebo knygla (a hornolužičtí běrna (z něm. Birne), nepl, nepla (z Erdäpfel) nebo kulka), Braniborsko označují dolnolužičtí Srbové změněnou formou Bramborska. Existují také dolnolužická příjmení Brambor, Brambora, Brambork. Přejímka tedy vznikla při styku českých venkovanů s dolnolužickými vojáky pojídajícími tento nový pokrm. Češi jej označili podle domnělého původu. Lužickosrbský vliv může potvrdit i to, že pro Čechy (tehdy Prusy zaplavenou sousední zemi Lužice), je pojmenování brambor běžné, na rozdíl od vzdálenější Moravy…