Tereza Jindrová | Spiritualities: Three Contemporary Portrayals of Transcendence and Beliefs

Rok: 2020
Lokace: Praha, Česká republika (Meet Factory)
Kurátorka:  Tereza Jindrová
Autoři/ky: Melanie Bonajo (NL), Jakub Jansa (CZ), Priscilla Telmon & Vincent Moon (FR)
Klient: Meet Factory
Foto: Zdeněk Porcal

“V rámci dlouhodobého projektu Jiné poznání si pokládáme obecnou otázku: Jakými jinými způsoby poznáváme svět, používáme-li jiné „nástroje” než rozum? Víra je jedním ze základních prostředků poznání, a přitom se striktní racionalitě vymyká. Výstava Spiritualities: Three Contemporary Portrayals of Transcendence and Beliefs se zaměřuje na téma víry především s ohledem na duchovní prožitek – jeho individuální i kolektivní charakter. Zároveň tvoří pomyslný prolog celého výstavního cyklu Jiné poznání, protože se v druhém plánu dotýká i témat, která budou rozpracovaná v následujících výstavách (např. rituál, magie, drogy nebo virtuální realita).

Téma spirituality nabízí nepochybně nespočetné množství interpretací, na výstavě však bude uchopeno prostřednictvím radikální redukce a schematizace: představena budou pouze tři díla, která pojímají víru a duchovní prožitek z odlišných a přesto propojených perspektiv.

Rozsáhlý projekt Híbridos francouzské umělecké dvojice Priscilly Telmon a Vincenta Moona vychází z jejich dlouhodobého výzkumu zaměřeného na různé náboženské proudy v Brazílii. V tomto kontextu se mísí animistické tradice s křesťanstvím a vznikají zcela jedinečné podoby rituálu a liturgie. Projekt Híbridos má na jedné straně etnografický charakter, především je však strhujícím exkurzem do neuvěřitelně pestré mozaiky brazilské spirituality propojující západní a domorodé tradice.
Snímek Night Soil: Fake Paradise od nizozemské umělkyně Melanie Bonajo je součástí trilogie, která byla představena mj. na Manifestě 2018 v Palermu. Fake Paradise je částečně dokumentárním zachycením dnešní globalizované „new-age“ spirituality a hledání moderního člověka, jenž usiluje o autentický zážitek a znovunalezení smyslu života. Významnou roli v tomto procesu z perspektivy díla Fake Paradise hrají psychoaktivní drogy, sexualita a návrat k přírodě. Melanie Bonajo přitom akcentuje hodnoty feminismu a ekologie.

Posledním vystaveným dílem bude nově vznikající audiovizuální instalace Jakuba Jansy, který se již v minulosti věnoval tématu kultu, (duchovních) vůdců a uzavřených společenských skupin. Jeho nový projekt se ve fiktivním prostředí digitálního rituálu zaměřuje na duchovní prožitky z perspektivy současné situace plné nejistoty, která si v mnoha ohledech žádá návrat nohama na zem.

Tři atmosféricky pojaté videoinstalace s odlišným emocionálním účinkem budou zasazeny do velkorysé architektury, která návštěvníkům umožní trochu jiný prožitek z Galerie MeetFactory. (Tereza Jindrová)”