Martin Drábek | Signál 1

Rok: 2020
Lokace: Olomouc, Česká republika (Galerie Telegraph)
Kurátor: Martin Drábek
Klient: Telegraph
Foto: Tomáš Slavík

“Sbírka je organismus, který nežije z jednotlivin, ale z představy vlastních hranic. Je to produkce osobního diskurzu prostřednictvím zmocňování se předmětů světa, kterému se snaží porozumět. Přirozená diskontinuita vnější, tady ale nevyhnutelně infikuje diskontinuitu subjektivní. Je to mapa s opravdu mimořádně tekutými hranicemi. Obraz konkrétní nestability (sbírky) Roberta Runtáka je designován pragmatismem. Cíle jsou zde součástí velkorysé perspektivy, v níž pohybovat se je sice velmi obtížné a nejisté, prakticky nikdy tak ale nehrozí to, po čem sběratelé tolik touží a čeho se zároveň děsí. Dokončení.

Sbírka je procesuální struktura závislá na kontextech, do kterých neustále vstupuje. Jejich přirozenou vlastností je shlukovat se, vrstvit a produkovat konfliktní zóny. A projekt Signál I není ničím jiným, než hledáním metody, jak tyto vnitřní a vnější zóny vizualizovat. Je prakticky zcela lhostejné, který obraz zde bude vystaven, jejich egoistická dominance totiž musí být v zájmu dekonstruktivní analýzy zpochybněna. Skrze jazyk architektury instalace. Skrze jazyk naplněný subverzivním narušováním systému disharmonií a záchvěvy chaosu, které pomáhají zrcadlit sbírku jako zónu, v níž se v konfrontaci s proměňujícím se sociálním kontextem, individuálními rozhodnutími a osobními limity sběratele, dynamikou veřejného digitálního prostoru, a třeba politickým či kulturním klimatem, znovu a znovu ustavuje její role. Je to prostě mapa s opravdu mimořádně tekutými hranicemi. (Martin Drábek, David Vojtuš)”