IVAN PINKAVA | Dvojná vazba

Název pojektu: Ivan Pinkava – Dvojná vazba
Rok: 2020
Lokace: Olomouc, Česká republika (Galerie Telegraph)
Kurátor: Jan Dotřel
Klient: Telegraph; Ivan Pinkava
Foto: Zdeněk Porcal

Interpretace a čtení Pinkavových fotografií je vždy duální. Chlapec s kuličkou (2009) může být skutečným dítětem s hračkou, ale i samotným Bohem shlížejícím na svět, který vytvořil a v němž platí fyzikální zákony. Triptych Foucaltovo kyvadlo (2009) zase navádí k intertextualitě prezentované spisovatelem Umbertem Ecem. Fotografie Gravity (2009) pak prezentuje mladíka, který je přímo tlačen k Zemi jádrem kamene. Chlapec je symbol, referent, motiv Pinkavova soustředění a v každém z jednotlivých případů zprostředkovává rozdílný příběh. Stejný chlapec se stává Kristem stejně tak jako pouhým objektem fotografie, uzavřel kurátor… (Jan Dotřel)”