Brazil | Architektura

Název projektu: Brazil 1
Lokace: Showroom Kvalitář, Praha, Česká republika
Rok fotorealizace: 2014
Kurátoři výstavy: Jana Bernartová & Jan Kratochvil
Vyfoceno pro: Studio Kvalitář

Autoři koncepce Jana Bernartová a Jen Kratochvil prezentují adaptovanou variaci nejslavnější brazilské galerijní instalace umění architektky Lino Bo Bardi, kterou připravila v Museu de arte São Paulo, budově, jež se stala jednou z ikon brazilské architektury a zároveň modelem atypického instalačního řešení v modernistickém prostoru redefinujícím zažité výstavní konvence a přístupy. Lino Bo Bardi postavila budovu muzea se skleněnými stěnami bez možnosti klasické závěsné instalace. Proto připravila systém stojanů, kterým v hustém rastru zaplnila rozlehlý otevřený prostor muzea. Přiblížila se spíše prezentaci modelu salonu, nežli dobově dominující tendenci umožnit vystaveným dílům co největší svébytnou volnost. V Kvalitáři, galerii, která je naopak výrazně definovaná historickým architektonickým rámcem silných stěn a kleneb, budou do kovové kostry použity adaptované stojany Lino Bo Bardi jako připomenutí a oslava této významné architektky. Rámec jejího instalačního systému pro nás znamená přímou spojnici s brazilským modernismem.

Brazilská modernistická architektura je pojem zakotvený v povědomí zainteresované i široké veřejnosti. Ikonické realizace v Brasilii Oscara Niemeyera jsou toho nejběžnějším příkladem. Jak ale přistupujeme k této vizuální znalosti, k této informaci? Pomocí médií, virtuálního balíku dat. V současnosti dominující pozice hledání skrze optiku Google Search ovlivňuje naše vidění a vnímání…