AL-ALI & MORAVEC | OPEN CALL

Název projektu: Tomáš Moravec & Matej Al-Ali – Open Call
Locate: Gallery Weltecho, Chemnitz, Germany
Rok: 2013
Kurátor: Petr Dub
Vyfoceno pro: Gallery Weltecho

Autoři jsou v plánované instalaci omezeni celkem šesti klíčovými pravidly, tematizují pojmy jako například rozměr, cílový divák nebo práva autora. Zúžení tvůrčího pole klade důraz na hledání obsahové stránky celoročního programu Galerie Weltecho. Téma průzkumu a objevování proto Al-Ali a Moravec uchopují jako nauku o základních kvalitách objevování. Prostřednictvím revize vztahu mezi měřítkem lidské postavy a okolního světa, podnikají hravé turné, ve kterém mění tradiční umělecké disciplíny na demonstraci lidské schopnosti identifikovat za abstraktním sdělením ověřené fyzikální jevy.

Videa a objekty autorů jsou projevy „základního výzkumu“. Ten „aplikovaný“ nechávají výhradně na divákovi. Sami pro sebe překračují ověřený dril site specific spolupráce a poprvé společně pracují na širším cyklu děl přenosném do různých výstavních prostor. Výsledkem této konstelace není průběžné vyjednávání autorů s galerijní situací, ale defragmentovaná instalace parafrázující hlavní principy skautingu či ještě lépe jeho myšlenkového pozadí. Autoři testují legitimnost grafického využití ikonografických pojmů (hlídka, vlajka, lano, ad.) a kapacitu manipulace diváka skrze optickou iluzi. Ve snaze uniknout kurátorskému diktátu pokoušejí křehkou hranici mezi ideály, ideologií a demagogií. Praktikují diplomacii, jejímž cílem není prosazení vlastních zájmů, ale hledání čehosi, co můžeme nazvat kolektivním sdílením autentičnosti. (Petr Dub)