RELIÉF – Sgrafito | NA HRANĚ ZÍTŘKA

Název projektu: Fotocyklus pro publikaci Na hraně zítřka
Lokace: Brno, Česká republika
Rok: 2015 – 2016
Vyfoceno pro: FaVU

Ansámbl je dominantním tématem sovětského urbanismu v období socialistického realismu. Nový skladebný systém sekcí inspirovaný sovětskou teorií podřizuje autonomii jednotlivých obytných budov skladební logice a symetrické hierarchii ansámblu. „Z poznatku, že sekce či objekt je nedílnou součástí vyššího urbanistického celku, a proto musí být podřízeny zájmům tohoto vyššího organismu, vyvozovaly se pro řešení sérií konkrétní záběry“. Boris Groys vychází ve své interpretaci ansámblu jako manifestace totality z definice Nikolaje Bulgagina, od roku 1953 sovětského ministra obrany:

„Ansámbl není výsledkem stylistické homogenity, která by podle Bulgagina vedla pouze k monotónnosti. Spíše by měl být vyjádřením vnitřní jednoty vysoké kvality. Jestliže každá budova je zkonstruovaná totalita, pak ansámbl těchto budov je výrazem totality samotné.“ (Jak Kristek, z kapitoly Ansámbl)