OCELOVÁ MĚSTA | VI PER

Název projektu: Ocelová města –  Architektura logistiky ve střední a východní Evropě
Rok: 2020
Lokace: Česká republika
Publisher: VI PER & Park Books
Editoři: Kateřina Frejlachová, Miroslav Pazdera, Martin Špičák a Tadeáš Říha
Foto: Zdeněk Porcal

Oslovení přispět do projektu Ocelová města pro nás znamenalo specifickou výzvu.
Přemýšleli jsme o tom, jak interpretovat obrazy budov, které zásadním způsobem vizuálně formují nejen naši krajinu, ale svou funkcí i naše každodenní životy. Pozorovali jsme budovy podřízené ergonomii, efektivitě, ale současně domy, vymykající se jakékoliv běžné představě o architektonické kráse. Projížděli jsme bloky maximálně efektivní architektury, které je okolní urbanismus podřízen takřka bezvýhradně. Uvědomovali jsme si potlačené obrazy vypálené na sítnici opakovaným míháním krajiny z okének aut, autobusů a vlaků. Obrazy šedé kovové hmoty přebírající vládu nad okolní krajinou. Pravoúhlé řezy ve zvlněném přírodním povrchu ovládaném umělým světlem prodlužující pracovní den na nehumánních 24 hodin, 365 dní v roce. Svět, který se neumí zastavit. Světelnou frekvenci, propisujících se do svého okolí jako zrcadlo, ve kterém my lidé můžeme pozorovat sami sebe – nekonečně se nalézat a ztrácet současně.  (Studio Flusser)