HŘBITOVNÍ BRÁNY | DEMO Works Co.

Název projektu: Rekonstrukce hřbitova
Rok realizace: 2014
Architekti: M2AI
Autor: Peter Demek
Vyfoceno pro: DEMO Works Co.

Trojice ocelových bran osazených do betonové hrubě šalované zdi, která tvoří oplocení hřbitova. Jednotlivá pole bran jsou složena z křížového (ohýbaného) modulu. Rovnoramenné kříže jsou následně mechanicky spojeny. Hloubka brány je 10 cm a její pohledová plasticita se výrazně mění v závislosti na úhlu pohledu návštěvníků hřbitova.