Garsonka pro horolezce | StarAtelier

Název projektu: Garsonka pro horolezce
Lokace: Praha, Česká republika
Rok fotorealizace: 2015
Autor/vyfoceno pro: StarAtelier

#architektura #interiér #FLUSSERceni #zitsvujsen #dobrodruh #lezec #kayaking #studio #vseporuce #3v1 #obyvat #loznice #kuchyn #sklad