11. 4. 2017 | NECHTĚNÉ DĚDICTVÍ: ARCHITEKT JAN DVOŘÁK (1925-1998)

Studio Flusser s potěšením zve na nadcházející výstavu, na které jsme měli možnost fotograficky participovat:

NECHTĚNÉ DĚDICTVÍ: ARCHITEKT JAN DVOŘÁK (1925-1998)
Špilberk // Vila Tugendhat // PRAHA/Fórum pro architekturu a média
ČT – NE / 20. 4. – 2. 7. 2017

Autorkou výstavní koncepce je historička architektury Šárka Svobodová (4AM/FaVU). Výstavu připravuje ve spolupráci s kurátory Muzea města Brna, Jindřichem Chatrným (Oddělení dějin architektury) a Lucií Valdhansovou (Vila Tugendhat/4AM), architektem Jaroslavem Sedlákem (4AM), výtvarnými umělci Marií Lukáčovou a Jakubem Ročkem, fotografem Zdeňkem Porcalem (Studio Flusser) a grafickým designerem Jozefem Ondríkem (Studio 123).

Přestože je Jan Dvořáka autorem desítek realizací z 60. až 80. let v Brně i mimo něj, architektem často publikujícím a angažovaným v řadě dobových kauz souvisejících se záchranou meziválečné architektury nebo spojených s urbanistickým rozvojem města, jeho dílo v porevolučních společensko-politických podmínkách zhodnoceno nebylo. Tento dluh se do jisté míry snaží napravit autoři výstavy Nechtěné dědictví. Jejich záměrem ovšem není pouze představení architektonické činnosti Jana Dvořáka, neméně důležitý prostor výstava poskytuje i reflexi vztahu naší společnosti k architektuře vzniklé v době minulého režimu. Stavby, které on a jeho spolupracovníci realizovali, jsou dnes v mnoha případech proměněny novodobými zásahy a přestavbami, popřípadě zcela demolovány. Doba vzniku, tedy období jiného politického režimu, je pro majitele objektů dostatečným argumentem ke změnám či destrukcím, aniž by byla zkoumána jejich umělecko-historická hodnota. Název výstavy tak neodkazuje výhradně k tvorbě Jana Dvořáka, ale poukazuje na vysoce aktuální téma postupného mizení kvalitních architektonických i uměleckých realizací řady osobností stejné generace.