1. 2. 2021 | STUDIO FLUSSER | Národní knihovna ČR

Stránky Studia Flusser zařazena mezi výběrové české webové zdroje určené k pravidelné a dlouhodobé archivaci webu s cílem jejich uchování pro budoucí historické a výzkumné účely!!

#studioflusser #webarchiv #národníknihovna #čr