1. 6. 2015 | Flusser a jeho rok s publikací Na hraně zítřka

Brněnská architektura a vizuální kultura období socialismu (Flusser s potěšením informujeme, že dokončil sérii fotografií pro publikaci Na prahu zítřka).

V pátek 5. června 2015 se v 19:00 hodin v kulturním prostoru Praha na nádvoří Pražákova paláce (Husova ulice 18a) v Brně uskuteční křest publikace kolektivu autorů zaplňující mezeru v současném uvažování o kulturním dění, architektuře, umění a interiérovém designu období socialismu na území města Brna, jemuž v odborné literatuře dosud nebyla věnována adekvátní pozornost. Je prvním pokusem o zhodnocení dílčích kapitol brněnského poválečného umění, architektury, urbanismu a dalších projevů vizuální kultury. Jednotlivé případové studie sledují vybranou problematiku, jakou je projekční praxe, experimentální výstavba, budování občanské vybavenosti a infrastruktury, socialistická propagace nebo uplatňování výtvarného umění ve veřejném prostoru a v architektuře, v horizontu celého období státního socialismu s přesahy do období transformace. V jeho liberální atmosféře, v návaznosti na procesy deregulace a privatizace, dochází často již velmi záhy k poškozování nebo přímo k likvidaci nechtěného dědictví socialismu.

Událost na FCB: https://www.facebook.com/events/1576714565925921
Galerie projektu:
studioflusser.com/en/projects/architecture/relief-sgraffito-edge-of-tomorrow
studioflusser.com/en/projects/design/sorela-studio-dip