10. 9. 2020 | FLUSSER FOTÍ NOVÝ PID

Makáme na fotodokumentaci a interpretaci nového Loga a vizuálního stylu Pražské integrované dopravy
2020. #staytunned

Authoři: Petr Štěpán, Mikuláš Macháček, Bohumil Vašák – @superlative.works 
Foto spolupráce: Tomáš Slavík