1. 9. 2016 | Postavit domy nestačí

Publikace kolektivu autorů s podtitulem Vizuální kultura a veřejný prostor města Brna v období po druhé světové válce volně navazuje na knihu NA PRAHU ZÍTŘKA. Fotil Flusser!

“Výzkum reliktů socialistické kultury s jejich lokálními zvláštnostmi, rychle mizejícícmi pod náporem globálního životního stylu s jeho uniformními projevy, má n apůdě obou fakult již své pevné místo. Cílem publikace je snaha vplňovat mezery v povědomí o reáliích a životním prostoru doby sice relativně nedávné, nicméně vystavené riziku nemilosrdné společenské amnézie. Přístup k tématu z pozic současné mladé generace umožňuje nejen identifikovat důležitá témata, ale ředevším nabízí nezaujatý kritický pohled na některé z fenoménů vizuální kultury městské krajiny – fenoménů z velké míry stigmatizovaných ideologickými předsudky, avšak v mnoha směrech pozoruhodných, či dokonce nadčasových.”

Autoři:
Jan Tabor – fragment traktátu o době po skončení velké války
Rostislav Koryčánek – Zabydlet sídliště – postavit hřiště
Jana Kořínková – O průvodcích a lidech. Jak zprostředkovat umění v brněnském sídlišti Lesná veřejnosti
Anna Koželouhová – Poválečné bydlení v Brně a ve Vídni
Šárka Kubínová – Vizuální kultura veřejných prostorů na panelových sídlištích v Brně a v Lipsku
Jana Písaříková – Jsme světem (mail-art)
Šárka Svobodová a Jaroslav Sedlák – Brněnské moře
Jan Šrámek – Modernistická ilustrace v propagačních prostředcích v letech 1948-1958 s přihlédnutím k tvorbě brněnskýh autorů
Grafický návrh: Jakub Švehla
Mapa: Martin Pulicar
Foto: Studio Flusser